INDIVID    TEAM    LEDARE    KURSER & FÖRELÄSNINGAR    EXPLICA    KONTAKT      

KURSER & FÖRELÄSNINGAR
STRESSHANTERING    SJÄLVMEDKÄNSLA    FÖRELÄSNINGAR
   


 

 

Utbildning

Utbildning är en av dem bästa investeringar man som individ och företag kan göra. Explicas utbildningar ger varaktiga och märkbara effekter som bidrar till att kunna leda sig själv till personlig och yrkesmässig utveckling. De bygger på aktuell forskning och väl beprövade metoder och förhållningssätt med en blandning av teori och praktiska övningar som ger effektiva redskap som går att omsätta direkt i praktiken.

Utbildningarna genomförs både som öppna kurser och företagsinternt. De specialanpassas då utifrån gruppens sammansättning och behov. En behovsanalys görs initialt för att upplägget ska kunna genomföras så att det tillför en hållbar förändring för både grupp och individ.

Välkommen att ta kontakt här för ytterligare information om öppna kurser eller ett företagsinternt upplägg för dig och din organisation!

Hållbarhetskoden

Konsten att leda sig själv och andra på hjärnans villkor

Vill du minska stress, behålla lugn i krävande och svåra situationer, ha mer energi och bli långsiktigt hållbar som chef och ledare?

Vill du öka ditt självledarskap, minska självkritik och leda dig själv och andra effektivt och proaktivt i både med- och motgångar?

Vill du tillvarata dina resurser optimalt, påverka dina resultat och mål och hålla strategiskt perspektiv så att både du och din organisation mår och fungerar bra?

Hållbarhetskoden är en steg för steg metod som ger dig fem nycklar som tillsammans bildar koden till ett hållbart och resursstarkt (själv)ledarskap med bestående förändringar i både arbets- och privatlivet.

De flesta av oss jobbar mot och inte med vår hjärna, helt omedvetet. Med kunskap och rätt verktyg kan vi optimera våra resurser och vår kapacitet och samverka med hjärnan istället. Det vill säga jobba smart och samtidigt må bra genom att styra våra motivationssystem och vår hjärnkraft. Som ledare ger det mental styrka att hantera en snabbrörlig omgivning med hög förändringstakt och samtidigt skapa goda resultat, engagemang och arbetsglädje trots utmaningar och hög belastning.

Kursen baseras på vetenskap och aktuella forskning inom hjärn- och beteendeforskning och väl beprövad metodik. Den är sammansatt på ett unikt sätt som inte tidigare gjorts utifrån en integrerande helhetssyn med metoder och verktyg från mindfulness, neuroledarskap och medveten neuroplastisk träning samt compassionfokuserad terapi och psykosyntes. Upplägget ger genom varje delmoment metoder som steg för steg införlivas och tillämpas direkt i vardagen.

Hållbarhetskoden är ingen ledarskapskurs i vanlig bemärkelse, utan införlivande av en metod som utvecklar ditt personligt och professionella ledarskap till en helt ny nivå av resursstyrka och hållbarhet.

För mer information om kursens innehåll och upplägg, klicka här!

Ledarskapsretreat

Vill du minska stress, behålla lugn i krävande och svåra situationer, ha mer energi och bli långsiktigt hållbar?
Vill du får verktyg som bidrar till ökat fokus, lugn och närvaro för bättre balans både privat och professionellt? 
Vill du tillvarata dina resurser optimalt och få förnyat strategiskt perspektiv så att du och din organisation mår och fungerar bra?

Ett ledarskapsretreat ger dig möjlighet att stanna upp, sakta ner och starta om - en avgörande faktor för ett hållbart och resursstarkt (själv)ledarskap.

Retreatdagen ger dig tid till återhämtning, möjlighet att bara vara, ladda om batterierna, få påfyllning och ny energi. Detta genom praktisk tillämpning av avspänningsövningar, meditation, mindfulness, reflektion, meditationsvandring och mentala verktyg. De tekniker som introduceras kan sedan tillämpas direkt i vardagen och bidrar till ökat fokus, lugn och närvaro som ökar förmågan att hantera vardagens krav bättre.
De metoder och tekniker som används baseras på aktuell hjärnforskning och evidensbaserade metoder med verktyg från medveten närvaro/mindfulness, neuroledarskap och medveten neuroplastisk träning samt compassionfokuserad terapi.

För mer information och anmälan till aktuellt datum klicka här!

Stresshantering

Vill du klara stress, krav och motgångar bättre? Vill du bättre prioritera det som är viktigt och skapa ett livsrecept som är hållbart och fungerar? Vill du göra något åt din situation och lära dig hantera stressen?

Under den här utbildningen får du kunskap om stressprocessen och hur den påverkar oss i alla delar av vårt liv. Du blir utrustad med konkreta och praktiska verktyg för att kunna bygga en ”stressbuffert” som bidrar till att skapa och bibehålla tillstånd av lugn och koncentration, även i krävande situationer.

Teoretisk kunskap varvas med praktisk stresshantering med utgångspunkt i aktuell stressforskning och väl beprövad metodik inom psykosyntes och KBT med ACT, mindfulness och mental träning som verktyg. Allt för att ge en stabil grund för ökat lugn och närvaro, få mer energi, kunna vara mer fokuserad och hantera vardagens krav.

Här kan du göra en intresseanmälan och få mer information. Välkommen!

Självmedkänsla

Vill du stoppa självkritik och istället bemöta dig själv med respekt och medkänsla? Vill du stödja och acceptera dig själv och förbättra relationen till dig själv och andra? Vill du nå dina mål och leda dig själv funktionellt även vid motgångar?

Under utbildningen får du öva dig på att utveckla din självmedkänsla. Att få syn på din egen självkritik och lära dig vad den gör med dig fysiologiskt. Du får verktyg från psykosyntes, ACT och mindfulness för självacceptans. Öva på att vara lika förstående inåt som utåt mot andra och att bygga upp ett stödjande inre trygghetsystem i med- och motgångar.

En accepterande och stödjande attityd till oss själva ger förutsättningar för utveckling och förändring, förbättrar relationen till oss själva och andra, minskar stressen inombords och ökar vårt välbefinnande. När vi stödjer oss själva får vi en inre support som gör att vi vågar mer och därmed påverkas också våra prestationer och mål i positiv riktning.

Här kan du göra en intresseanmälan och få mer information. Välkommen!

Föreläsningar

Föreläsningarna ger kunskap, motivation och effektiva verktyg att använda både i arbets- och privatlivet. De bygger alla på en blandning av teori, praktiska övningar samt konkreta användbara verktyg. Allt med specialanpassat upplägg utifrån målgruppens behov och önskemål i den omfattning som önskas. 

Föreläsningarna och temadagarna kan med fördel organiseras som en serie i ett koncept där de olika teoretiska och praktiska temana tillsammans ger ett helhetsperspektiv.

Exempel på föreläsningsteman
-      Hållbarhetskoden: Koden för ett långsiktigt hållbart personligt och professionellt ledarskap
-        Stresshantering: Praktiska verktyg för varaktig förändring
-      Självmedkänsla: Stoppa självkritiken och bemöt dig själv med medkänsla
-      Positiv förändring: Att sätta kraftfulla mål och effektivt nå dem
-       Empatisk kommunikation: Att effektivt kommunicera i samförstånd          
-      Livskvalitet: Helhetssyn för hållbart livsrecept


     
    Tel: 0491-530 33      Mobil: 070-530 33 57      E-post: explica@mariesandgren.se
Adress: Drageryd 515, 579 92 Högsby