INDIVID    TEAM    LEDARE    KURSER & FÖRELÄSNINGAR    EXPLICA    KONTAKT    

LEDARE
PERSONLIGT LEDARSKAP    CHEFSHANDLEDNING
     


 

 

Ledarskapsutveckling

Personligt ledarskap handlar om att se, utveckla och dra nytta av sina resurser på bästa sätt. Detta är lika betydelsefullt när du leder dig själv genom projekt, karriär och privatliv, som när du samarbetar och leder andra.

Med personligt anpassat upplägg ges ledarstöd med syftet att hitta och utveckla ditt personliga ledarskap. Genom att kartlägga och utveckla talanger och styrkor i samverkan med målen kan mer av din potential utnyttjas och möjliggöra bättre kommunikation och samarbeten. Du får förhållningssätt, kraftfulla redskap och tekniker som hjälper dig att skapa trygghet i din ledarroll och ger en större insikt och medvetenhet som person och ledare.   

Detta hjälper dig att utveckla ett starkt personligt ledarskap och en solid plattform vid nya utmaningar, vilket skapar tydliga resultat som bidrar till hela organisationen.

     
    Tel: 0491-530 33      Mobil: 070-530 33 57      E-post: explica@mariesandgren.se
Adress: Drageryd 515, 579 92 Högsby