INDIVID    TEAM    LEDARE    KURSER & FÖRELÄSNINGAR    EXPLICA    KONTAKT  

TEAM
GRUPPUTVECKLING    HANDLEDNING
       


 

 

Grupputveckling bidrar till att skapa framgångsrika team och organisationer där alla har samma mål och samverkar mot dem. Att effektivt och hållbart skapa goda resultat och utveckla en stark positiv arbetskultur. Där medarbetare utvecklas och växer som människor och där allas förmågor tas tillvara. Grupputveckling skapar framgångsrika organisationer!

Initialt görs en nulägesanalys och därefter anpassas upplägg och handlingsplan utifrån gruppens specifika behov och målsättningar.

Med effektiva och tydliggörande utvecklingsverktyg  arbetar vi sedan mot de gemensamma målen, önskat resultat och ett strukturerat arbetssätt där man drar nytta av varandras kunskaper och personligheter. Vi arbetar också med att skapa ökad förståelse för sig själv och andra för att kunna samverka och kommunicera mer effektivt. Och med verktyg för att komma förbi hinder, tillvarata resurser och hitta lösningar.

Genom detta skapas förutsättningar för  utveckling, framgångsrik förändring och att uppnå önskat reslutat för både individ och organisation.


 

Grupputveckling skapar framgångsrika team genom att:

*  stärka gemenskapen och teamkänslan i gruppen
*
tydliggöra och uppnå gruppens och företagets mål och värderingar
* öka motivationen, medvetenheten och engagemanget inom företaget
* få förhållningssätt och tekniker för effektivare och mer strukturerat arbetssätt
* utveckla ökad förståelse för varandra, minska konflikter
* kommunicera mer framgångsrikt inom organisationen
* mer positiv inställning till utveckling och förändring
* ökad arbetsglädje, effektivitet och mer resultatinriktat arbete
* nå bättre resultat, tillväxt och ökad lönsamhet tillsammans
* få
personalen att må bättre och därmed ökad frisknärvaron


     
    Tel: 0491-530 33      Mobil: 070-530 33 57      E-post: explica@mariesandgren.se
Adress: Drageryd 515, 579 92 Högsby