INDIVID    TEAM    LEDARE    KURSER & FÖRELÄSNINGAR    EXPLICA    KONTAKT

INDIVID
HANDLEDNING    SAMTALSTERAPI    COACHING
         


 

 

Samtalsterapi

Att gå i samtalsterapi är att ge sig själv tid och plats att utvecklas som människa och ett sätt att ge ökad självkännedom. Terapi kan vara till hjälp för dig som kanske står vid ett vägskäl i livet eller behöver hitta vägen ur en kris. Det kan också handla om att hantera relationer, lära sig mer om sig själv och sina beteendemönster och att stärka sin självbild. Eller att hantera livspusslet, stress eller nedstämdhet. Men också att hitta glädje och livskraft och se inneboende möjligheter och utveckla sin livspotential.

Psykosyntesterapi är en livsbejakande terapiform med en humanistisk grundsyn och tilltro till människans potential, vilja och förmåga till utveckling. Tillsammans undersöker vi och skapar förståelse för det förflutna, nuet och framtiden. Fokus läggs på varje individs inneboende möjligheter och förmåga till ökat medvetande och självinsikt för att kunna skapa mening och sammanhang.

Psykosyntesen är en praktisk psykologi, med konkreta insiktsfulla övningar som varvas med reflekterande samtal och verktyg för att omsätta insikter till handling. Utöver psykosyntesens metodik används även utvalda metoder och verktyg från andra integrativa psykologiska riktningar, som KBT, Compassionfokuserad terapi och ACT.

 


     
    Tel: 0491-530 33      Mobil: 070-530 33 57      E-post: explica@mariesandgren.se
Adress: Drageryd 515, 579 92 Högsby