INDIVID    TEAM    LEDARE    KURSER & FÖRELÄSNINGAR    EXPLICA    KONTAKT

INDIVID
HANDLEDNING    SAMTALSTERAPI    COACHING
         


 

 

Handledning

Grupphandledning

Grupphandledning med yrkesverksamma ger en ökad professionalitet och är en förändringsprocess med syfte att ta tillvara och utveckla gruppens samlade kompetens och erfarenheter. De handleddas yrkeskunnande ökas, breddas och fördjupas så att god behandling och service ges. Det är ett gemensamt kvalitetssäkrande arbete.

Handledning stimulerar den egna verksamhetens utveckling och ger möjlighet att stärka samhörighet och teamkänsla. Det är en pedagogisk metod för lärande och utveckling som ger möjlighet till reflektion och bearbetning av yrkesmässiga erfarenheter. Det kan också bidra till stresshantering och återhämtning, ge självstöd och hantering av komplexa och svåra situationer.

Genom ökad förståelse för sina egna och andras behov, reaktioner och beteenden ges möjlighet till nya förhållningssätt. Med gruppens och handledarens bidragande kompetens kan ett gemensamt sökande leda till ny beskrivning av problemet och ett nytt sätt att tänka och handla. Handledningen ger utrymme att utforska och utrycka, få redskap och att undersöka sig själv och sitt professionella förhållningssätt.

Individuell handledning

Individuell handledning har samma syfte och funktion som grupphandledning. Här sker det istället individuellt tillsammans med handledare. Det ges möjlighet att diskutera och reflektera över problem, frågeställningar och egna erfarenheter som uppkommer i yrkesrollen. Med utgångspunkt i aktuella situationer ges stöd, återkoppling och verktyg för förhållningssätt, bearbetning och kvalitativ utveckling.


     
    Tel: 0491-530 33      Mobil: 070-530 33 57      E-post: explica@mariesandgren.se
Adress: Drageryd 515, 579 92 Högsby