INDIVID    TEAM    LEDARE    KURSER & FÖRELÄSNINGAR    EXPLICA    KONTAKT        


 

 
Explica

Explica erbjuder tjänster inom personlig och organisatorisk utveckling till företag och privatpersoner. Syftet är att möjliggöra för individer, grupper och organisationer att utvecklas och skapa framgångsrika team och ett starkt personligt ledarskap för goda reslutat och en positiv kultur.  

Explica bidrar till företagsutveckling med uppdrag inom ledarstöd, grupputveckling, handledning och som samarbetspartners i processer och förändringsarbete. Även enskilt  genom handledning, samtalsterapi och coaching.

Företagsnamnet Explica är latin och kan fritt översättas med utveckling, att utvecklas. Utveckling är den gemensamma nämnaren för de tjänster och utbildningar som företaget erbjuder. Med ett holistiskt synsätt och en metodik som har sin grund i psykosyntes och integrativ psykoterapi. Det bildar tillsammans grunden för professionella  lösningar och bidrar med en mängd effektiva och användbara verktyg, tekniker och förhållningssätt som möjliggör utveckling och förändring både i arbets- och privatlivet, med positiva vinster för både individ och organisation.

Explicas intention är alltid ett professionellt och personligt bemötande. Alla uppdrag specialanpassas utifrån kundens och målgruppens behov och målsättningar. Genom behovsanalys och dialog tas lösningar och handlingsplan fram som sedan genomförs utifrån individens och organisationens förutsättningar. Vi är flexibla och genomför uppdrag både ute i verksamheten och i våra egna företagslokaler.  

Jag som driver Explica heter Marie Sandgren. Är auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes samt har grundläggande psykoterapeututbildning med inriktning på integrativ psykoterapi med KBT och Compassionfokuserad terapi, CFT. Har handledarutbildning och även certifiering som integrativ coach samt diplomering som samtalscoach i psykosyntes. Även flertalet fortbildningar inom beteendevetenskap, prestationspsykologi och stresshantering. Besitter en mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom både offentlig och privat verksamhet.

Jag är ansluten till  Psykosyntesförbundet och till SCIS (Sveriges certifierade integrativa coacher). Vilket bland annat innebär att jag har ansvarsförsäkring och kvalitetssäkring, förbundit mig att följa etiska regler och har tystnadsplikt.


Individ-, team och ledarutveckling som hjälper dig och din
organisation till framgångsrik förändring och önskade resultat.

     
    Tel: 0491-530 33      Mobil: 070-530 33 57      E-post: explica@mariesandgren.se
Adress: Drageryd 515, 579 92 Högsby