HEM        EXPLICA        TJÄNSTER       UTBILDNINGAR       KONTAKT  

 

 

Utbildningar

Explicas utbildningar ger varaktiga och märkbara effekter som bidrar till att kunna leda sig själv till personlig och yrkesmässig utveckling. De bygger på aktuell forskning och väl beprövade metoder och förhållningssätt med en blandning av teori och praktiska övningar som ger effektiva redskap som går att omsätta direkt i praktiken.

Utbildningarna genomförs både som öppna kurser och företagsinternt. De specialanpassas då utifrån gruppens sammansättning och behov. En behovsanalys görs initialt för att upplägget ska kunna genomföras så att det tillför en hållbar förändring för både grupp och individ.

Välkommen att ta kontakt här för ytterligare information om öppna kurser eller ett företagsinternt upplägg för dig och din organisation!

Stresshantering

Vill du klara stress, krav och motgångar bättre? Vill du bättre prioritera det som är viktigt och skapa ett livsrecept som är hållbart och fungerar? Vill du göra något åt din situation och lära dig hantera stressen?

Under den här utbildningen får du kunskap om stressprocessen och hur den påverkar oss i alla delar av vårt liv. Du blir utrustad med konkreta och praktiska verktyg för att kunna bygga en ”stressbuffert” som bidrar till att skapa och bibehålla tillstånd av lugn och koncentration, även i krävande situationer. Och som ger bättre balans mellan privatliv och arbete.

Teoretisk kunskap varvas med praktisk stresshantering med utgångspunkt i aktuell stressforskning och väl beprövad metodik inom psykosyntes och KBT med Compassionfokuserad terapi, ACT, mindfulness och mental träning som verktyg. Allt för att ge en bestående förändring som bidrar till ökat lugn och närvaro, mer energi och att kunna vara mer fokuserad och hantera vardagens krav bättre.Självmedkänsla

Vill du stoppa självkritik och istället bemöta dig själv med respekt och medkänsla? Vill du stödja och acceptera dig själv och förbättra relationen till dig själv och andra? Vill du nå dina mål och leda dig själv funktionellt även vid motgångar?

Under utbildningen får du öva dig på att utveckla din självmedkänsla, självtillit och inre trygghet. Att få syn på din egen självkritik och lära dig vad den gör med dig fysiologiskt. Du får verktyg från psykosyntes, Compassionfokuserad terapi, medveten neuroplastisk träning och mindfulness för självacceptans. Öva på att vara lika förstående inåt som utåt mot andra och att bygga upp ett stödjande inre trygghetsystem i med- och motgångar.

En accepterande och stödjande attityd till oss själva ger nya förhållningssätt och förutsättningar för utveckling och förändring. Förbättrar relationen till oss själva och andra, minskar stressen inombords och ökar vårt välbefinnande. När vi stödjer oss själva får vi en inre support som gör att vi vågar mer och därmed påverkas också våra prestationer och mål i positiv riktning.

 

Föreläsningar

Föreläsningarna ger kunskap, motivation och effektiva verktyg att använda både i arbets- och privatlivet. De bygger alla på en blandning av teori, praktiska övningar samt konkreta användbara verktyg. Allt med specialanpassat upplägg utifrån målgruppens behov och önskemål i den omfattning som önskas. 

Föreläsningarna och temadagarna kan med fördel organiseras som en serie i ett koncept där de olika teoretiska och praktiska temana tillsammans ger ett helhetsperspektiv.

Exempel på föreläsningsteman

* Stresshantering:
   
Praktiska verktyg för bestående förändring

* Självmedkänsla:
   Stoppa självkritiken och bemöt dig själv med
   medkänsla 

* Positiv förändring:
  
Att sätta kraftfulla mål och effektivt nå dem
                            
* Empatisk kommunikation:
   Kommunicera effektivt i samförstånd
                                                                
* Livskvalitet:
   
Helhetssyn för hållbart livsrecept

Välkommen att höra av dig för ytterligare information! Gör din intresseanmälan här!

 
  Tel: 0491-530 33    Mobil: 070-530 33 57    E-post: explica@mariesandgren.se
Adress: Drageryd 515, 579 92 Högsby